Integritetspolicy

Senaste aktualisering: 31 maj 2021

Introduktion

Vi har upprättat denna dataskyddsdeklaration för att förklara för dig, i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), vilken information vi samlar in, hur vi använder data och vilka beslutsfattande alternativ du har som besökare på detta hemsida.

Om inte annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken krävt enligt lag eller avtal, och det är inte heller nödvändigt för ingående av ett kontrakt. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Att avstå har inga konsekvenser. Detta gäller bara i den mån ingen annan information ges i följande behandlingsförfaranden.

Med “personuppgifter” avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Namn på ansvarig person

Den ansvariga personen i enlighet med GDPR och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna och andra dataskyddsförordningar är

Stretta Music GmbH
Ochsenfurter Straße 6
97246 Eibelstadt
Tyskland

E-Mail: info@stretta-music.se | Websida: www.stretta-music.se

Dataskyddsombud

Friedemann Hecht
Dudenstr. 10, Aufgang B
10965 Berlin
Tyskland

E-Mail: kontakt@mehralsdatenschutz.de | Websida: www.mehralsdatenschutz.de

Automatisk lagring av data

Du kan besöka vår webbsida utan att ge någon personlig information. Varje gång du besöker vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vår IT-tjänsteleverantör av din webbläsare och lagras i loggfiler (så kallade server log files). Dessa lagrade data inkluderar till exempel namnet på den sida du besökt, datum och tid för åtkomst, IP-adress, mängden data som överförts och leverantören av detta. Behandlingen utförs på grundval av Art. 6 paragraf 1, lit. f GDPR utifrån att det är i vårt intresse att säkerställa en problemfri användning av vår webbsida och att förbättra våra erbjudanden.

Kontakt via e-post

Om du kontaktar oss via e-post på eget initiativ, kommer vi enbart sammla in den personliga data (namn, e-postadress, meddelandetext) du tillhandahåller. Denna data spras enbart i syfte att kunna svara på din förfrågan.

Om syftet med kontakten är att genomföra åtgärder före upprättandet av ett kontrakt (t.ex. råd i händelse av köpintresse, förberedelse för ett erbjudande) eller om det rör ett avtal som redan har ingåtts mellan dig och oss, utförs denna databehandling på grundval av Art. 6 paragraf 1, lit. b GDPR.

Om kontakten upprättas av andra skäl utförs denna databehandling på grundval av Art. 6 paragraf 1, lit. f GDPR utifrån vårt intresse av att behandla och svara på din förfrågan. I det här fallet har du rätt att när som helst, av anledningar från din speciella situation, invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig på grundval av Art. 6 paragraf 1 lit. f GDPR.

Vi använder bara din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till vidare bearbetning och användning.

Beställningar

När du lägger en order, samlar vi in och behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att fullgöra och behandla din beställning och för att hantera dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändiga för ingåendet av avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifterna innebär att inget kontrakt kan ingås. Behandlingen baseras på Art. 6 paragraf 1, lit. b GDPR och är nödvändig för att upprätta ett avtal med dig.

Dina uppgifter skickas till exempel till rleverantörerna, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderhantering och IT-tjänsteleverantörer som du har valt. I alla fall följer vi strikt de juridiska kraven. Omfattningen av dataöverföringen är begränsad till ett minimum.

När det gäller beställningar som görs via en annons i Googles sökmotor (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Irland) överför vi det överförda Google Click ID (gclid) tillsammans med beställningens uppgifter till Google på ett automatiserat sätt för att mäta och kontrollera våra kampanjer. Personuppgifter överförs inte under processen.

Cookies

Användandet av cookies

Vår websida använder cookies. Cookies är små textfiler som är sorterade i internetbrowsern eller via webbläsaren på en användares datorsystem. Om en användare söker upp en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte - till exempel när ett objekt placeras i kundvagnen.

Användning, rättslig grund och syfte

Förutom tekniskt nödvändiga cookies använder vi cookies som möjliggör en analys av användarnas surfbeteende. Vid åtkomst till vår webbplats informeras användaren om användningen av kakor för analysändamål och hans eller hennes samtycke till behandlingen av de personuppgifter som används i detta sammanhang erhålls. Analyscookies används för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Analyscookies gör det möjligt för oss att ta reda på hur webbplatsen används och därmed ständigt optimera vårt erbjudande.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies är Art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies för analysändamål är Art. 6 par. 1 lit. a GDPR om användaren har gett sitt samtycke till detta.

Lagringstid, möjlighet till invändningar och avlägsnande

Cookies lagras på användarens dator och överförs av användaren till vår webbplats. Därför har du som användare full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Redan lagrade cookies kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies för vår webbplats är avaktiverade kanske det inte går att använda alla funktionerna på webbplatsen i sin fulla omfattning.

Implementerad teknik
Lagringstid

När avtalet har genomförts till fullo kommer uppgifterna initialt att lagras under garantiperiodens längd, därefter i beaktande av lagstadgande, i synnerhet lagringsperioder för skatterätt och handelsrätt, och sedan raderas efter utgången period, såvida du inte har samtyckt för vidare hantering och användning

Dina rättigheter

Den registrerades rättigheter

Om de rättsliga kraven är uppfyllda har du rätt till följande rättigheter i enlighet med Art.15 till 20 GDPR: rätt till information, till korrigering, till radering, till begränsning av hantering, till dataöverförbarhet.

Dessutom har du enligt Art. 21 par.1i GDPR rätt att invända mot hanteringen baserat på Art. 6 par.1 lit. f GDPR samt till hanteringen för direktannonsering.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Enligt Art. 77 i GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du tror att dina personuppgifter behandlas olagligt

Rätt till invändande

Om de personuppgiftsbehandlingar som anges här är baserat på vårt legitima intresse enligt Art. 6 par. 1 lit. f GDPR har du rätt att när som helst invända mot denna hantering med skäl som utifrån din speciella situation, med påverkan för framtiden.

Efter att invändningen har gjorts kommer hanteringen av de berörda uppgifterna att avslutas såvida vi inte kan bevisa tvingande skäl för skyddsvärd behandling som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar hävandet, utövandet eller försvaret av rättsliga krav .

Om personuppgifter behandlas för direktannonsering kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. När du har gjort det kommer vi att sluta hantera de berörda uppgifterna för direktmarknadsföring.

Verband deutscher MusikschulenBundesverband der Freien MusikschulenJeunesses Musicales DeutschlandFrankfurter Tonkünstler-BundBundes­verb­and deutscher Lieb­haber-OrchesterStützpunkt­händ­ler der Wiener Urtext Edition

© 2004–2023 Stretta Music. Beställ och köp noter online.

Din specialist för alla sorters musiknoter. Onlinebutik för noter och play along för nedladdning, böcker, notställ, notställslampor, tillbehör.

Det finns en separat Stretta-webbplats för landet Internationellt (över hela världen). Om din beställning ska levereras till detta land kan du byta så att leveranstider och fraktvillkor visas korrekt. Din varukorg och ditt kundkonto förblir oförändrade.

sv-combyta till Stretta Music Internationellt (över hela världen)sv-sestanna på Stretta Music Sverige