Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 15.05.2023

Inleiding

Vi har skapat denna sekretesspolicy för att förklara för dig, i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka valmöjligheter du har som besökare på denna webbplats.

Om inget annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter inte obligatoriskt enligt lag eller avtal och inte heller nödvändigt för att ett avtal ska kunna ingås. Du har ingen skyldighet att lämna uppgifterna. Om du inte gör det kommer det inte att leda till några konsekvenser. Detta gäller endast i den mån inget annat anges i den efterföljande behandlingen.

“Persoonsgegevens”: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Namn på den ansvarige

Den ansvariga parten i den mening som avses i GDPR och andra nationella dataskyddslagar i medlemsländerna samt andra dataskyddsbestämmelser är

Stretta Music GmbH
Ochsenfurter Straße 6
97246 Eibelstadt
Tyskland

E-post: info@stretta-music.se | Webbplats: www.stretta-music.se

Dataskyddsombud

Friedemann Hecht
Dudenstr. 10, Aufgang B
10965 Berlin
Tyskland

E-post: kontakt@mehralsdatenschutz.de | Webbplats: https://www.mehralsdatenschutz.de/

Automatisk lagring av data

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Varje gång du besöker vår webbplats överför din webbläsare användningsuppgifter till oss eller vår IT-tjänsteleverantör och lagrar dem i logguppgifter (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade uppgifter omfattar till exempel namnet på den sida som man besöker, datum och tid för besöket, IP-adressen, den överförda datamängden och den begärande leverantören. Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1.f) GDPR eftersom vi har ett övervägande legitimt intresse av att säkerställa en smidig drift av vår webbplats och att förbättra vår service.

Kontakt via e-post

Om du kontaktar oss via e-post eller vårt kontaktformulär samlar vi endast in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning som du har angett. Uppgifterna behandlas i syfte att behandla och besvara din kontaktförfrågan.

Om syftet med att kontakta oss är att genomföra åtgärder före avtalsskrivning (t.ex. konsultation vid intresse för köp, utarbetande av ett erbjudande) eller om det rör sig om ett avtal som redan har ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av Art. 6 (1.b) GDPR.

Om kontakten sker av andra skäl sker behandlingen av uppgifterna på grundval av art. 6 (1.f) GDPR på grund av vårt överordnade legitima intresse av att behandla och besvara din begäran. I detta fall har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter på grundval av Art. 6 (1.f) GDPR av skäl som rör din särskilda situation.

Din e-postadress kommer endast att användas för att behandla din begäran. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.

Insamling och behandling av ansökningar via e-post

Besökare på webbplatsen kan ansöka via e-post om de är intresserade av de jobb som annonseras på webbplatsen. Vi samlar endast in dina personuppgifter om du lämnar dem till oss. Det kan handla om dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer), uppgifter om dina yrkeskvalifikationer och din utbildning, uppgifter om kurser för yrkesmässig utveckling och resultatredovisningar.

Syftet med behandlingen av uppgifterna är att kontakta dig och besluta om vi ska inleda ett anställningsförhållande med dig. Uppgifterna är nödvändiga för att genomföra ansökningsförfarandet. Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på art. 6 (1.b) GDPR i samband med. § 26 (1) BDSG för att genomföra åtgärder före avtalstillfället (genomförande av ansökningsförfarandet som ett förspel till ingående av ett anställningsavtal).

Om särskilda kategorier av personuppgifter i den mening som avses i art. 9 (1) GDPR begärs av de sökande under ansökningsprocessen, t.ex. information om graden av allvarlig funktionsnedsättning, sker detta på grundval av art. 9 (2.b) GDPR, så att vi kan utöva de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som följer av arbetsrätten och lagstiftningen om social trygghet och socialt skydd.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att behandla din ansökan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas senast efter sex månader, om du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning. Om ett anställningsförhållande upprättas efter ansökningsprocessen kommer de lämnade uppgifterna att behandlas vidare på grundval av art. 6 (1.b) GDPR i samband med § 26 (1) BDSG för att genomföra anställningsförhållandet och därefter överföras till personalregistret.

Kundkonto

När du öppnar ett kundkonto samlar vi in dina personuppgifter i den omfattning som anges där. Syftet med databehandlingen är att förbättra din shoppingupplevelse och underlätta behandlingen av din beställning. Behandlingen grundar sig på Art. 6 (1.a) GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss detta, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet. Ditt konto kommer då att raderas.

Beställningar

När du gör en beställning samlar vi in och behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla och behandla din beställning och för att hantera dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för att avtalet ska kunna ingås. Om du inte tillhandahåller dem kommer inget avtal att ingås. Behandlingen grundar sig på art. 6 (1.b) GDPR och är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

Vi kan till exempel dela din information med vårt leveransföretag, vår betaltjänstleverantör, vår leverantör av orderhanteringstjänster och vår IT-tjänsteleverantör. I alla fall följer vi strikt de rättsliga kraven. Mängden uppgifter som överförs hålls till ett minimum.

Newsletter

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev (“StrettaLetter”) samlar vi in följande information - om den inte redan finns tillgänglig via ett kundkonto:

- Namn, förnamn
- E-postadress

De insamlade uppgifterna kommer endast att användas för att skicka nyhetsbrevet. För detta ändamål överförs uppgifterna till nyhetsbrevstjänsten Brevo (Sendinblue GmbH), Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Tyskland. Uppgifterna lagras endast på europeiska servrar.

Här kan du nå dataskyddsombudet för det behandlande företaget: datenschutz@brevo.com

Här hittar du personuppgiftsbiträdets Privacy Policy.

Så länge du inte prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer inga uppgifter att överföras till Brevo.

ERP-system

Vi använder ett resursplaneringssystem för att behandla beställningar. För detta ändamål kommer dina personuppgifter som samlas in i samband med beställningen att överföras till exitB GmbH, Sickingenstr. 70, 10553 Berlin, Tyskland.

Leverantörer av betaltjänster

Mollie

Vi använder betaltjänstleverantören Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna) för att hantera betalningar på vår webbplats. Syftet med databehandlingen är att kunna erbjuda dig olika betalningsmetoder genom att betaltjänstleverantören Mollie hanterar betalningarna. Om du har valt ett av de betalningsalternativ som erbjuds av betaltjänstleverantören Mollie, kommer de uppgifter som krävs för betalningsförfarandet att överföras till Mollie. Detta inkluderar dina betalningsuppgifter (t.ex. bankkontonummer eller kreditkortsnummer), din IP-adress, din webbläsare och enhetstyp, och i vissa fall ditt för- och efternamn, adressuppgifter och information om den produkt eller tjänst du har köpt från oss. Denna databehandling grundar sig på Art. 6 (1.b) GDPR. För mer information om databehandling vid användning av betaltjänstleverantören Mollie hänvisar vi till deras integritetspolicy www.mollie.com/privacy.

VR-Payment

Vi använder betaltjänstleverantören VR-Payment GmbH (Saonestr. 3a, 60528 Frankfurt am Main) för att hantera kreditkortsbetalningar på vår webbplats. Syftet med databehandlingen är att göra det möjligt för dig att göra kortbetalningar. Om du har valt ett av de betalningsalternativ som VR-Payment tillhandahåller, överförs de uppgifter som krävs för att behandla betalningen till VR-Payment. Detta inkluderar dina betalningsuppgifter, din IP-adress, din webbläsare och enhetstyp, ditt för- och efternamn, dina adressuppgifter och information om den produkt eller tjänst du har köpt från oss. Denna databehandling grundar sig på Art. (1.b) GDPR. För mer information om databehandling vid användning av betaltjänstleverantören VR-Payment hänvisar vi till deras integritetspolicy www.vr-payment.de/datenschutz-haftung-in-app-zahlmodul-nutzer.

PayPal

Om PayPal har valts som betaltjänstleverantör kan PayPal utföra kreditkontroller för vissa betalningsmetoder som kunden har valt. För mer information om PayPals behandling av kundens personuppgifter, se www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Cookies och implementerad teknik

Cookies för webbläsare

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i eller av en användares webbläsare på dennes datorsystem. När en användare går in på en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en unik teckensträng som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen besöks igen.

Cookies sparas på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du bli informerad innan cookies sätts och individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller inte, samt förhindra att cookies lagras och att de uppgifter som de innehåller överförs. Cookies som redan har lagrats kan raderas när som helst. Observera dock att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

I alla större webbläsare kan du hantera och radera cookies. Information om hur du gör detta finns på tillverkarens supportsidor.

Tekniskt nödvändiga cookies

Om inget annat anges i sekretesspolicyn nedan använder vi dessa tekniskt nödvändiga cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies gör det också möjligt för våra system att känna igen din webbläsare och erbjuda dig tjänster även efter att du har bytt sida. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte tillhandahållas utan användning av cookies. Dessa kräver att webbläsaren känns igen efter ett sidbyte.

Användningen av cookies eller liknande tekniker grundar sig på § 25 (2) TTDSG. Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på art. 6 (1.f) GDPR på vårt överordnade legitima intresse av att säkerställa optimal funktionalitet på webbplatsen och en användarvänlig och effektiv utformning av vårt erbjudande.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som har att göra med din särskilda situation.

Användning av intelliAd Tracking

Syftet med intelliAd-spårning är att utforma och optimera webbplatser i enlighet med efterfrågan. I detta syfte samlas anonyma användningsuppgifter in och lagras i aggregerad form. intelliAd-tekniken är en tjänst som tillhandahålls av emarketing AG (Landsbergerstraße 110, 80339 München, Tyskland).

Uppgifterna behandlas för att analysera webbplatsen och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. För detta ändamål kommer emarketing AG att använda den information som erhållits på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och förse operatören av webbplatsen med andra tjänster som rör webbplatsens aktivitet och internetanvändning. Denna information kan omfatta följande: IP-adress, datum och tid för sidvisning, klickväg, information om vilken webbläsare och enhet du använder, besökta sidor, referens-URL (den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats), geolokalisering, köpaktivitet. IP-adressen som din webbläsare överför som en del av intelliAd-spårningen är anonymiserad och klickvägen är pseudonymiserad.

Användningen av cookies eller jämförbara tekniker sker med ditt samtycke på grundval av § 25 (1.1) TTDSG i samband med art. 6 (1.a) GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av art. 6 Art. 6 (1.a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet. Du kan hitta mer information och intelliAd:s integritetspolicy på www.intelliad.com/privacy-policy.

Här kan du invända mot intelliAd:s spårning på alla domäner hos det behandlande företaget: login.intelliad.com/optout.php

Användning av Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

Syftet med databehandlingen är att analysera webbplatsen och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. Google kommer att använda denna information på uppdrag av webbplatsoperatören för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att förse webbplatsoperatören med ytterligare tjänster som rör webbplatsens aktivitet och internetanvändning. Denna information kan omfatta följande: IP-adress, datum och tid för sidvisning, klickväg, information om vilken webbläsare och enhet du använder, besökta sidor, referens-URL (den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats), geolokalisering, köpaktivitet. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att kombineras med andra uppgifter som innehas av Google.

Google Analytics använder teknik som cookies, webbfyrar och spårningspixlar för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Det finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen för USA. Överföringen sker i enlighet med standardavtalsklausuler som ger tillräckliga garantier för skyddet av personuppgifter, vilka finns på policies.google.com/privacy/frameworks och business.safety.google/adsprocessorterms. Både Google och amerikanska myndigheter har tillgång till dina uppgifter. Dina uppgifter kan av Google kombineras med andra uppgifter, t.ex. din sökhistorik, dina personliga konton, dina användningsuppgifter från andra enheter och alla andra uppgifter som Google kan ha om dig.

Användningen av cookies eller liknande tekniker sker med ditt samtycke på grundval av § 25 (1.1) TTDSG i kombination med artikel 25 (1.1) TTDSG i kombination med artikel 25 (1.1) TTDSG i kombination med artikel 25 (1.1) TTDSG. 6 (1.a) GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av art. 6 (1.a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.

För mer information om användarvillkor och sekretess, se marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se eller policies.google.com och policies.google.com/technologies/cookies.

Användning av Google Ads

Vi använder oss av annonseringsprogrammet Google Ads på vår webbplats och i detta sammanhang använder vi oss av konverteringsspårning. Google Conversion Tracking är en analystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

Den information som erhålls från konverteringscookien används för att sammanställa konverteringsstatistik. Detta ger oss det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårningstagg. Vi får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen.

Dina uppgifter kan överföras till Google LLC:s servrar i USA. Det finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen för USA. Uppgiftsöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skyddet av personuppgifter, vilka kan ses på policies.google.com/privacy/frameworks och business.safety.google/adscontrollerterms.

Användningen av cookies eller jämförbara tekniker sker med ditt samtycke på grundval av § 25 (1.1) TTDSG tillsammans med. Art. 6 (1.a) GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av art. 6 (1.a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet. Du hittar mer information och Googles sekretesspolicy på följande adress policies.google.com/privacy

Användning av Remarketing-funktionen från Google Inc.

På vår webbplats använder vi funktionen remarketing eller "liknande målgrupper" från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

Applikationen används för att analysera besökarnas beteende och intressen. Google använder cookies för att analysera användningen av webbplatsen, vilket ligger till grund för skapandet av intressebaserad reklam. Cookies används för att spåra besök på webbplatsen och för att samla in anonyma uppgifter om användningen av webbplatsen. Ingen personlig information om besökare på webbplatsen lagras. Om du senare besöker en annan webbplats i Googles visningsnätverk kommer vi att visa dig annonser som med större sannolikhet tar hänsyn till de produkt- och informationsområden som du tidigare har besökt.

Dina uppgifter kan överföras till Google LLC:s servrar i USA. Det finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen för USA. Överföringen kommer att ske på grundval av bland annat standardavtalsklausuler som ger tillräckliga garantier för skyddet av personuppgifter, vilka kan ses på policies.google.com/privacy/frameworks.

Användningen av cookies eller jämförbara tekniker sker med ditt samtycke på grundval av § 25 (1.1) TTDSG i kombination med artikel 25 (1.1) TTDSG i kombination med artikel 25 (1.1) TTDSG. 6 (1.a) GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av art. 6 (1.a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.

Använda Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) på vår webbplats.

Denna applikation hanterar JavaScript- och HTML-taggar som används särskilt för att införa spårnings- och analysverktyg. Syftet med denna databehandling är att hjälpa oss att utforma och optimera vår webbplats för att uppfylla dina behov.

Google Tag Manager i sig lagrar inte cookies och behandlar inte personlig information. Den tillåter dock att andra taggar utlöses som kan samla in och behandla personuppgifter.

Mer information om användarvillkor och dataskydd finns på marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/tag-manager/use-policy.

Användning av sociala plugins

Vi använder plugins för sociala nätverk på vår webbplats. För att du ska ha kontroll över dina uppgifter använder vi de integritetsbevarande Shariff-knapparna.

Utan ditt uttryckliga samtycke kommer ingen anslutning att göras till de sociala nätverkens servrar och följaktligen kommer inga uppgifter att överföras.

Mer information om Shariff-projektet finns här: www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

När du klickar på knapparna öppnas ett popup-fönster där du kan logga in i tjänsten med dina uppgifter. Det är först när du har loggat in som en direkt anslutning till de sociala nätverken upprättas.

Genom att logga in samtycker du till att dina uppgifter överförs till den relevanta leverantören av sociala medier. Detta inkluderar din IP-adress och information om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är ansluten till ett eller flera av dina sociala nätverkskonton samtidigt kommer den insamlade informationen också att kopplas till dina respektive profiler. Du kan bara förhindra detta genom att logga ut från dina sociala medier-konton innan du besöker vår webbplats och aktiverar knapparna.

För mer information om omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av uppgifter samt om dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet hänvisar vi till leverantörernas länkade sekretesspolicy:

Facebook för Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland): www.facebook.com/policy.php

Dina uppgifter kan överföras till USA. EU-kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Överföringen kommer bland annat att ske på grundval av standardavtalsklausuler som tillräckliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns på www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Instagram av Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland): help.instagram.com/155833707900388

Dina uppgifter kan överföras till USA. EU-kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Överföringen kommer bland annat att ske på grundval av standardavtalsklausuler som tillräckliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns på commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Pinterest av Pinterest Inc (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA): policy.pinterest.com/privacy-policy

Dina uppgifter kan överföras till USA. Det finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen för USA.

Twitter av Twitter Inc (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, USA): twitter.com/privacy

Användning av Cloudflare

Vår webbplats använder Cloudflare CDN Content Delivery Network från Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA). Detta är ett överregionalt nätverk av servrar i olika datacenter som vår webbserver ansluter till och genom vilket visst innehåll på vår webbplats levereras.

Syftet med databehandlingen är att optimera laddningstiderna på vår webbplats och därmed göra vårt erbjudande mer användarvänligt. Följande information kan samlas in, bland annat IP-adress, information om systemkonfiguration, information om trafik till och från kundens webbplatser (så kallade serverloggfiler).

Dina uppgifter kan överföras till USA. EU-kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Överföringen kommer bland annat att ske på grundval av standardavtalsklausuler som tillräckliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns på commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Användningen av cookies eller jämförbara tekniker sker med ditt samtycke på grundval av § 25 (1.1) TTDSG i samband med art. 6 (1.a) GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av art. 6 (1.a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet. Du kan hitta mer information om integritet när du använder Cloudflare på www.cloudflare.com/sv-se/privacypolicy/.

Användning av YouTube

Vi använder YouTube-videoinbäddningsfunktionen från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) på vår webbplats, som är ett dotterbolag till Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Den här funktionen visar videor som lagras på YouTube i en iFrame på webbplatsen. Det utökade integritetsläget är aktiverat. Detta innebär att YouTube inte lagrar någon information om besökare på webbplatsen. Endast när du tittar på en video skickas information om videon till YouTube och lagras där. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Det finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen för USA. Överföringen grundar sig delvis på standardavtalsklausuler som tillräckliga garantier för skydd av personuppgifter, vilka kan ses på policies.google.com/privacy/frameworks.

Användningen av cookies eller liknande tekniker sker med ditt samtycke på grundval av § 25 (1.1) TTDSG i kombination med artikel 25 (1.1) TTDSG i kombination med artikel 25 (1.1) TTDSG i kombination med artikel 25 (1.1) TTDSG. 6 (1.a) GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av art. 6 (1.a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet. För mer information om YouTubes och Googles insamling och användning av uppgifter, dina rättigheter i detta avseende och sätt att skydda din integritet, se YouTubes integritetspolicy på www.youtube.com/t/privacy.

Användning av Vimeo

Vi använder plugins från Vimeo Inc. (555 West 18th Street New York, New York 10011, USA) på vår webbplats för att integrera videor.

När du besöker sidor på vår webbplats som har en sådan plug-in görs en anslutning till Vimeos servrar och plug-in-modulen visas på sidan genom att meddela din webbläsare. Detta skickar både din IP-adress och information om vilka av våra sidor du har besökt till Vimeos servrar. Om du är inloggad på Vimeo kopplar Vimeo denna information till ditt personliga användarkonto. När du använder insticksmodulets funktioner (t.ex. när du klickar på en knapp för att starta en video) kopplas denna information också till ditt Vimeo-konto.

Dina uppgifter kan överföras till USA. EU-kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Överföringen kommer bland annat att ske på grundval av standardavtalsklausuler som tillräckliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns på commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Användningen av cookies eller liknande tekniker sker med ditt samtycke på grundval av § 25 (1.1) TTDSG i kombination med Art. 6 (1.a) GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av art. 6 (1.a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet. Se Vimeos integritetspolicy för mer information om syftet och omfattningen av Vimeos insamling, vidare användning och behandling av uppgifterna samt dina rättigheter och möjligheter att skydda din integritet: vimeo.com/privacy.

Använda Spotify

Vi använder insticksprogram från Spotify AB (Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, Sverige) på vår webbplats för att integrera ljudströmmar.

När du besöker sidor på vår webbplats som har en sådan plug-in upprättas en anslutning till Spotifys servrar och plug-in-modulen visas på sidan genom att informera din webbläsare. Detta skickar både din IP-adress och information om vilka av våra sidor du har besökt till Spotifys servrar. Om du är inloggad på Spotify kommer Spotify att koppla denna information till ditt personliga användarkonto. Om du använder insticksmodulets funktioner (t.ex. startar en spellista genom att klicka på playlistknappen) kopplas denna information också till ditt Spotify-konto.

Användningen av cookies eller liknande tekniker sker med ditt samtycke på grundval av § 25 (1.1) TTDSG i kombination med artikel 25 (1.1) TTDSG i kombination med artikel 25 (1.1) TTDSG i kombination med artikel 25 (1.1) TTDSG. 6 (1.a) GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av art. 6 (1.a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.

Här hittar du Privacy Policy och Cookie Policy om Spotify.

De registrerades rättigheter och lagringstid

Lagringens varaktighet

När avtalet har behandlats fullständigt kommer uppgifterna att lagras först under garantiperioden och därefter med beaktande av lagstadgade lagringsperioder, särskilt skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder, och sedan raderas i slutet av denna period, såvida du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.

Den registrerades rättigheter

Du har följande rättigheter i enlighet med art. 15-20 GDPR, om de rättsliga kraven är uppfyllda: rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning av behandlingen, rätt till dataportabilitet.

Dessutom har du rätt att invända mot behandling som grundar sig på Art. 6 (1.f) GDPR och till behandling för direkt marknadsföring enligt art. 21 (1) GDPR.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten i enlighet med art. 77 GDPR om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.

Rätt att göra invändningar

Om behandlingen av de personuppgifter som anges här grundar sig på vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 (1.f) GDPR har du rätt att när som helst och med verkan för framtiden invända mot denna behandling av skäl som har att göra med din särskilda situation.

När invändningen har gjorts kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att upphöra om vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är avsedd för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. Efter din invändning kommer vi inte längre att behandla de berörda uppgifterna för direkt marknadsföring.

Verband deutscher MusikschulenBundesverband der Freien MusikschulenJeunesses Musicales DeutschlandFrankfurter Tonkünstler-BundBundes­verb­and deutscher Lieb­haber-OrchesterStützpunkt­händ­ler der Wiener Urtext Edition

© 2004–2024 Stretta Music. Beställ och köp noter online.

Din specialist för alla sorters musiknoter. Onlinebutik för noter och play along för nedladdning, böcker, notställ, notställslampor, tillbehör.

Det finns en separat Stretta-webbplats för landet Över hela världen. Om din beställning ska levereras till detta land kan du byta så att leveranstider och fraktvillkor visas korrekt. Din varukorg och ditt kundkonto förblir oförändrade.

sv-netbyta till Stretta Music Över hela världensv-sestanna på Stretta Music Sverige