Ångerrätt för konsumenter

(En ”konsument” är en fysisk person som avslutar en laglig transaktion som i övervägande omfattning inte kan tillskrivas vare sig vare dennes kommersiella eller enskilda yrkesverksamhet.)

Instruktioner för retur

Retuneringsrättigheter

Du har rätt att returnera köpet inom 14 dagar utan att ange några skäl. Returneringsperioden är 14 dagar från och med den dagen,

\ - på vilken du eller en tredje part som i uppdrag av dig, som inte är transportören, har tagit emot produkterna, förutsatt att du har beställt en eller flera produkter inom ramen för en standardorder och denna/dessa produkt/produkter levererats enhetligt;

\ - på vilken du eller en tredje part som i uppdrag av dig, som inte är transportören, har tagit emot den sista försändelsen av produkterna, förutsatt att du hade beställt flera produkter inom ramen för en standardorder och dessa produkter levereras separat;

\ - på vilken du eller en tredje part som i uppdrag av dig, som inte är transportören, hade tagit emot den sista delleveransen eller den sista enheten, förutsatt att du har beställt en produkt, som levereras i flera delleveranser eller enheter.

För att utnyttja din retuneringsrätt måste du informera oss (Stretta Music GmbH, Ochsenfurter Straße 6, 97246 Eibelstadt, Tyskland, telefon: +49 (0)9303 98171-0, email: info@stretta-music.se) om ditt beslut att återkalla detta avtal med en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas via post, fax eller e-post). Du kan använda specimen återkallningsformulär för detta, vilket dock inte är obligatoriskt.

För att säkra retuneringsperioden räcker det med att du skickar ett meddelande om utövandet av returneringen, före returneringsperioden löpt ut.

Konsekvenser av returer

Om du återkallar ett avtal kommer vi att återbetala alla betalningar, rörande produkten, som vi fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för merkostnader, som härrör från det faktum att du valde en annan leveransform än den mest rimliga standardleveransen som erbjuds av oss), omedelbart och senast inom 14 dagar från den dag då vi fick meddelandet om återkallandet av detta avtal från dig. Vi använder samma betalningsmedel som du använde under den ursprungliga transaktionen för denna återbetalning såvida inte annat uttryckligen avtalats med dig; du kommer inte att debiteras några avgifter på grund av denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalningen tills produkterna returnerats till oss eller tills du har lämnat bevis för att du har skickat tillbaka produkterna till oss, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överföra produkterna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast inom 14 dagar från och med den dag då du informerar oss om återkallandet av detta avtal. Tidsfristen bibehålls om du skickar produkterna före utgången av 14-dagarsfristen.

Du bär de direkta kostnaderna för att returnera produkterna.

Du måste bara betala för eventuell avskrivning av produkterna om denna avskrivning kan hänföras till all hantering som inte var nödvändig för att kontrollera produktens skick, funktion och funktionalitet.

Kriterier för uteslutning eller upphörande

Ångerrätten är inte tillgänglig för kontrakt

- för leverans av produkter som inte är förmonterade och för vilka tillverkning av ett individuellt urval eller villkor av, var viktigt för konsumenten eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga krav;

- för leverans av produkter som snabbt kan slitas eller vars brukningsdatum snabbt överskrids;

- för leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris överenskommits vid tidpunkten för avtalets inrättande, som dock kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets inrättande och vars nuvarande värde beror på den rörliga marknaden, på vilka entreprenören inte har något inflytande;

- för leverans av tidningar eller tidskrifter med undantag för prenumerationsavtal.

Där returrätten upphör tidigare vid kontrakt

- för leverans av förseglade produkter som inte är lämpliga för retur av hälsoskydd eller hygien om deras försegling har brutits efter leveransen;

- för leverans av produkter om de har blivit oskiljaktigt blandade med andra varor under leveransen på grund av deras grundläggande skick;

- för leverans av ljud- eller videoinspelning eller programvara i ett förseglat paket om förseglingen har tagits bort efter leveransen.

Ångerrätten upphör att gälla om ett avtal av digitalt innehåll som inte är tillgängligt på en fysisk enhet upprättats och företagaren redan har påbörjat verkställandet av avtalad produkt efter det att konsumenten

(1) uttryckligen har godkänt att företagaren börjar med verkställandet av avtalet innan ångerrätten upphör och

(2) bekräftar att han är medveten om att han kommer att förlora sin ångerrätt när avtalets verkställande påbörjas med dennes godkännande.

Verband deutscher MusikschulenBundesverband der Freien MusikschulenJeunesses Musicales DeutschlandFrankfurter Tonkünstler-BundBundes­verb­and deutscher Lieb­haber-OrchesterStützpunkt­händ­ler der Wiener Urtext Edition

© 2004–2024 Stretta Music. Beställ och köp noter online.

Din specialist för alla sorters musiknoter. Onlinebutik för noter och play along för nedladdning, böcker, notställ, notställslampor, tillbehör.

Det finns en separat Stretta-webbplats för landet Över hela världen. Om din beställning ska levereras till detta land kan du byta så att leveranstider och fraktvillkor visas korrekt. Din varukorg och ditt kundkonto förblir oförändrade.

sv-netbyta till Stretta Music Över hela världensv-sestanna på Stretta Music Sverige